Ingemar Nilsson
tidigare potatisrådgivare på Hushållningssällskapet Västerbotten

Arbetade under 38 åren som potatisrådgivare i de fyra nordligaste
länen med marknad och omvärldsbevakning som sitt specialområde.

Kontaktinformation
nilsson09032377@hotmail.com

Håkan Jönsson
Docent, forskare, universitetslektor
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation
hakan.jonsson@kultur.lu.se

Richard Tellström
Docent i måltidskunskap och etnolog vid Stockholms universitet och forskar om svensk matkulturhistoria med frågor som hur matens och måltidens kulturarv kommersialiseras i vår tid. Också verksam som frilansförfattare och har skrivit de historiska manusen till TV-serier som ”Historieätarna” och julkalendern ”Tusen år till julafton”.

Kontaktinformation
Mobil 070 265 20 89
richard.tellstrom@etnologi.su.se

Ulrika Carlson – Nilsson
Senior scientist, ansvarig för potatis, Nordgen ( Nordiska Genbanken), Alnarp.
Arbetar på institutionen för växtförädling vid SLU.

Kontaktinformation
ulrika.carlson-nilsson@nordgen.org

 

Print Friendly, PDF & Email