Stort tack till de som hjälpt oss i vårt arbete med att få till ett bra projekt. De vi vill tacka extra mycket är:

Kungliga Biblioteket/Nationalbiblioteket även kallat KB  – delar av vår arbetsgrupp spenderade flera dagar på plats i Biblioteket för att söka information om potatisen.

Nordiska Genbanken (NordGen) – NordGen har välvilligt ställt såväl en del potatisutsäde som bildmaterial till förfogande.

Digitalt museum – där vi funnit många av de bilder som vi använder oss av på vår hemsida. Bilderna har lagts dit av museer och vi har fått deras tillstånd att använda oss av av bilderna.

Vänersborgs museum
Upplandsmuseet
Västergötlands museum
Köpings museum
Nordiska museet
Östergötlands museum

Vi vill även tacka.
Larsviken som lånat ut sina bilder av gamla lantsorter till vårt projekt.

Sist men inte minst vill vi tacka vår duktiga fotograf som tagit alla fina receptbilder och som varit en ovärderlig hjälp för att få till en informativ och lättnavigerad hemsida.
Thomas Carlén

 

 

Print Friendly, PDF & Email