9 april, 2017 svepot

Projekt

Foto: Staffan Andersson

Potatis i tiden, svenskt kulturarv från jord till bord, en kunskapskälla för inspiration och nyskapande

Aktivitetsplan;

1. Inventering av informationskällor och insamling av material
2. Sammanställning av material och sammanfattande beskrivning
3. Sortbeskrivning
4. Recept, sammanställning
5. Spridning
6. Utvärdering

1. Inventering av informationskällor och insamling av material Viktiga inormationskällor är Nordiska Museet, kokboksmuseet i Måltidens Hus i Grythyttan, Kungliga Skogs och Lantbruksakademins bibliotek, Folklivsarkivet, Lunds Universitet, Dialekt- och Folkminnesarkivet I Uppsala samt lämpliga länsmuseer vilka kommer att utnyttjas/besökas. Sök av information kan delvis göras via hemsidor m m men kräver även en del besök på plats för att ”gräva” i arkiven. De personer som vi knyter till oss i referensgruppen kan bidra med mycket värdefull hjälp och information. ”Levande bibliotek” finns hos olika eldsjälar runt om i landet både vad gäller historik, sortbeskrivningar, traditionell lokal matkultur, recept m m. Här har vi god kontakt med flera personer och planerar att göra intervjuer med dessa. Arbetsinsats: 320 h Tidsperiod: 01-09-16 – 31-01-17

2. Sammanställning av material och sammanfattande beskrivning Sammanställning av insamlat material i digital form. Sortering och systematisering för att kunna hantera på ett lättvindigt sätt. Med hjälp av det insamlade materialet författas en beskrivning av historik och utveckling av traditionell småskalig matkultur från olika delar av landet. Beskrivningen skall hålla en sådan kvalitet att den skall kunna publiceras. Arbetsinsats: 210 h Tidsperiod: 01-10-16 – 31-05-17

3. Sortbeskrivning Arbetet syftar till att ge en systematisk beskrivning av äldre sorter, av vilka de allra flesta fortfarande odlas i privata samlingar eller ”genbankar”. Det finns entusiaster som har hundra eller flera hundra olika sorter i sina samlingar. Fotodokumentation samt beskrivning av sorten, var den odlas samt hur den utnyttjades i lokala mattraditionen. Detta arbete bedöms kunna ha ett stort historiskt värde. Arbetsinsats: 140 h Tidsperiod: 01-01-17 – 31-10-17

4. Recept, sammanställning Systematisk sammanställning av insamlade recept. Den lokala förankringen och matkulturen belyses. Vissa recept kommer att bygga på samma grundide’ men kommer att finnas i olika lokala, småskaliga variationer. Bildarkiv. Ett antal intressanta recept kommer att tillagas , beskrivas mera ingående och fotodokumenteras med sådan fotokvalitet att de ska kunna utnyttjas i annonser, broschyrer m m, med tanke bl a för att ge värdefull information till aktiviteter som syftar till att lyfta fram lokal/regional matkultur. Vissa recept kommer att anpassas till moderna potatissorter och modern tillagningsteknik. Detta för att kunna föra ut de äldre mattraditionerna och matkulturen i modern matlagning. Matkulturen kan s a s hållas levande. Arbetsinsats: 170 h
Tidsperiod: 01-01-17 – 30-11-17

Spridning Utveckla en ny hemsida som ”parallellsida” till Svensk Potatis’ hemsida. där allt material och kunskaper dokumenteras och lagras. Bildserie i form av PowerPoint- presentation, som lätt kan laddas ner från hemsidan. Lämplig för skolor eller föredragshållare som vill ha en sammanfattande bildserie. Enkel folder som inspirerar och informerar var man kan söka efter mer material. Pressmeddelanden, aktivitet på sociala medier. Länkar från andra hemsidor , reportage i fackpress. Arbetsinsats: 180 h Övriga kostnader: – Tidsperiod: 01-03-17 – 31-12-17

5. Utvärdering, uppföljning Uppföljning av hur projektet når ut till olika målgrupper. Arbetsinsats: 40 h Tidsperiod: 01-10-17 – 31-12-17

_______________

S:a: 1.060 h

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *